DÍVČÍ KÁMEN  09.03.08 

Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u vsi Třísov, 9 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov. Hrad stál na vysokém skalnatém návrší, obtékaném řekou Vltavou a Křemežským potokem, který se pod hradem vlévá do Vltavy.Dívčí Kámen patří k nemnoha hradům v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. Hrad se rozhodli založit čtyři synové Petra I. z Rožmberka, bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan. Císař Karel IV. jim 1. července léta 1349 udělil povolení. Hrad byl postaven krátce po tomto datu. Hrad měl od svého založení vojenskou a správní funkci. Byl střediskem samostatného panství, které náleželo Rožmberkům. Na počátku 16. století začal hrad ztrácet svou funkci obranné pevnosti, ale přesto byl ještě v roce 1506 opravován. Náklady na jeho další údržbu byly příliš vysoké, a proto se Petr IV. z Rožmberka rozhodl hrad už dále neudržovat.

přehraj video

 

 

                                                                                                                                           pro janiko vytváří  jarka.mr